www.gminarybno.pl

Drukuj

Rumian: Powiatowa Konferencja Ekologiczna

Opublikowano 2024-03-26 18:24:14. Artykuł wyświetlono: 311 razy.

W dniu 23.03.2024r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie we współpracy z Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się powiatowa konferencja ekologiczna pod hasłem : ,, Tak ! Dla klimatu’’.

Tematyka konferencji wynikała z potrzeby edukacji dzieci i młodzieży w obszarze klimatu. Zmiana klimatu jest zjawiskiem o charakterze globalnym i ma wpływ na życie każdego człowieka. Przeciwdziałanie zmianom klimatu powinno być nie tylko przedmiotem polityki klimatycznej , ale szerokiej edukacji dzieci na różnych poziomach edukacyjnych.

Konferencja zgromadziła wiele osób , które podejmują różnorodne działania , aby ratować Matkę Ziemię , a zmiany klimatyczne są im bardzo bliskie . W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych : Wicestarosta powiatu działdowskiego pan Krzysztof Aurast , etatowy członek Zarządu Powiatu Działdowskiego pan Janusz Kaczmarek , wójt Gminy Rybno pan Tomasz Węgrzynowski , sekretarz Gminy Rybno Jolanta Jendrycka oraz radni Gminy Rybno Elżbieta Rozentalska i Sylwester Kasprowicz, Przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna – pan Kazimierz Kordecki , prezes Działdowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej pani Urszula Cieślińska oraz wiceprezes pani Magdalena Anczykowska , prezes Fundacji Nikolaus Copernikus – pan Robert Szaj oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Lidzbark – pan Tomasz Stepnowski i Lesniczy Leśnictwa Olszewo pan Mariusz Stasiak , dyrektorzy , nauczyciele i uczniowie ze szkół powiatu działdowskiego.
Uczniowie wierszem i tańcem wprowadzili zgromadzonych w tematykę spotkania . W wierszu podkreślili , że wszyscy powinniśmy podjąć działania , które pozwolą nam wpłynąć na zmianę postaw w obszarze klimatu . Kłótnia czterech pór roku zaprezentowana tańcem , wskazała , że każda pora jest ważna w życiu każdego człowieka .

Prelegenci powiatowej konferencji ekologicznej pani doktor Mirosława Malinowska z Uniwersytetu Gdańskiego – Katedra Oceanografii Fizycznej i Badań Klimatu wskazała jak zmienia się klimat , a jednocześnie przedstawiła zgromadzonym czynniki , które determinują zmiany klimatyczne – temperatura , opady. Pan Marcin Modrzewski dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego zaprezentował , jak zmienia się klimat na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego . Kolejna prelegentka – dziennikarka , specjalistka od spraw pogody zaprezentowała film , który przybliżył zebranym jej pracę , a jednocześnie wskazała , że w małej szkole można zgłębiać wiedzę , aby później wyruszyć w daleki swiat , aby rozwijać swoje pasje i zdolności . Czego przykładem była sama pani Marta Sulej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.ks. Jana Twardowskiego w Rumianie podzieliła się dobrymi praktykami w zakresie realizacji zadania ,, JesteśMY aktywni dla klimatu’’. Wprowadzone innowacje z zakresu edukacji klimatycznej przez nauczyciela biologii panią Iwonę Cybulska , działania w programach edukacyjnych , organizowane seminaria naukowe i festiwale spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych.

Podczas konferencji miało miejsce ogłoszenie wyników powiatowego konkursu plastycznego ,, Tak dla klimatu’’ Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji do wybranego utworu literackiego. Celem konkursu była popularyzacja poezji o tematyce przyrodniczo – ekologicznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży zagadnieniami zmian klimatu , jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków dla zdrowia człowieka i środowiska . Na konkurs wpłynęło 365 prac plastycznych . Komisja konkursowa w składzie : Elżbieta Zakrzewska – Działdowska Kużnia Słowa , pani Irena Kozłowska – Starostwo Powiatowe , pani Urszula Cieślińska – Działdowskie Centrum Edukacji oraz pani Anita Zawadzka – magister malarstwa wyłoniła zwycięzców konkursu , należy zwrócić uwagę , iż to nie było łatwe zadanie.

W kategorii klas I- III zostali nagrodzeni :
1. Mieczławska Wanessa , SP Księży Dwór
2. Wiśniewski Maciej , SP Burkat
3. Jarzynka Agata , SP Iłowo Osada

Przyznano dziewięć wyróżnień : Pawlak Eliza – SP Lidzbark, Igor Trzciński – SP Hartowiec , Meredyk Weronika- SP Ruszkowo, Zuzanna Lipowska – SP Księży Dwór , Marek Szymon – SP Rybno, Kijora Franciszek – SP Rybno, Szczepanik Gracjan – SP Płośnica , Olszewska Lena – SP Płośnica , Krajewska Weronika , SP Nr 2 Działdowo

W kategorii klasy IV- VIII szkoły podstawowe zostali nagrodzeni:
1. Panek Joanna , SP Nr 4 Działdowo
2. Kraśniewski Franciszek , SP Sławkowo
3. Giżyński Wiktor , SP Stare Dłutowo

W tej kategorii przyznano siedem wyróżnień : Byller Kinga- SP Sławkowo , Cejman Marta – SP Nr 4 Działdowo , Angowska Zuzanna – SP Nr 1 Działdowo , Labuda Julia – SP Ruszkowo , Bartkowski Julian – SP Nr 3 Działdowo , Florek Barbara – SP Nr 4 Działdowo , Nyga Julia – SP Nr 1 Działdowo

W kategorii szkoły ponadpodstawowe przyznano dwa wyróżnienia
Michalska Kinga , LO Rybno
Załoga Szymon , LO Rybno

Nagrodzonym uczestnikom konkursu zostały wręczone nagrody , upominki i dyplomy . Sponsorami nagród dla zwycięzców konkursu było Starostwo Powiatowe , Ekologiczny Związek Gmin ,, Działdowszczyzna ‘’ i Gmina Rybno. Pozostałe prace zostały umieszczone na wystawie pokonkursowej . Uczestnicy konferencji oglądali i podziwiali prace plastyczne , które wpłynęły na konkurs w tak dużej ilości.

Wszyscy prelegenci uhonorowani zostali Dyplomem Uznania na rzecz popularyzacji wiedzy o klimacie. Każda ze szkół uczestniczących w konferencji otrzymała Dyplom Uczestnictwa w konferencji powiatowej ,, Tak dla klimatu’’.

Po krótkiej przerwie na poczęstunek zgromadzeni mogli obejrzeć stację meteorologiczną i ogródek meteorologiczny , który znajduje się na terenie szkoły i jest wykorzystywany do prowadzenia edukacji klimatycznej przez nauczycieli . Po czym goście udali się do Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach . Pan Robert Szaj – prezes Fundacji Nikolaus Copernicus opowiedział o obserwacjach nieba za pomocą zgromadzonych urządzeń , swoimi opowieściami zafascynował młodzież , ale i także dorosłych do zdobywania wiedzy astronomicznej i patrzenia w niebo.

Konferencja zakończyła się pamiątkowym zdjęciem przy kopule obserwatorium . Spotkanie zgromadziło wszystkie osoby , którym podniesienie świadomości na temat ochrony klimatu jest bardzo bliskie. Tego dnia spotkali się ludzie , którzy doskonale wiedzą , jak ważna jest edukacja klimatyczna , którą należy rozpocząć już na etapie przedszkolnej.

Organizatorzy konferencji Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie i Działdowskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie dziękują wszystkim za obecność i działania świadczące o tym , że edukacja klimatyczna młodego pokolenia to wyzwanie współczesnego świata.

Autor tekstu: Hanna Kirchhof

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst