www.gminarybno.pl

Drukuj

Seminarium dla nauczycieli województwa warmińsko-mazurskiego

Opublikowano 2021-12-02 13:37:36. Artykuł wyświetlono: 736 razy.

W dniu 27 listopada 2021r. w ramach współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej zostało zorganizowane w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie seminarium „Dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Ziemi lubawskiej”.

Uczestników spotkania powitali Pani Wiesława Wróblewska Kierownik Referatu Oświaty w Rybnie , Pan Artur Żyłka Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Gminy Rybno Urzędu Gminy Rybno a także Pani Hanna Kirchhof Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie. Uczestnicy poznali walory przyrodniczo- historyczne Gminy Rybno, zwiedzili ścieżkę edukacyjną wokół jeziora Rybno. Pan Artur Żyłka opowiedział o inwestycji, walorach edukacyjnych, spacerowych, wypoczynkowych, przyrodniczych charakterystycznych dla tego terenu. W dalszej części spotkania uczestnicy udali się na ścieżkę dydaktyczno-historyczną „Plebiscyt na Warmii i Mazurach w 1920r.”, która znajduje się w sołectwie Naguszewo-Groszki, a także do kościoła parafialnego Rumianie p.w. św. Barbary i Rocha. Ksiądz Sławomir Sporczyk opowiedział historię kościoła, a także zwrócił uwagę na działania podejmowane w celu renowacji świątyni i utrzymaniu jej świetności.

W panelu edukacyjnym spotkania Pani Iwona Cybulska przedstawiła działania placówki w zakresie edukacji przyrodniczo- ekologicznej. Wskazała na miejsce edukacji utworzone na terenie szkoły, a także sposoby ich wykorzystania w procesie edukacji uczniów i rozwijaniu kompetencji kluczowych. Do cennych miejsc edukacyjnych zaliczyła lapidarium szkolne- ogród skalny, ogród dydaktyczny, ziołowy zakątek, łąkę kwietną, ogródek meteorologiczny, stację pogody. Wszystkie realizowane projekty i działania, służyły podniesieniu świadomości ekologicznej uczniów i ochrony przyrody.

Dyrektor Szkoły Hanna Kirchhof zaprezentowała działania placówki w ochronie dziedzictwa regionalno-historycznego. Przedstawiła realizację projektów „Życie codzienne dawnej wsi”, „Wolność dana i zadana-100 lecie Plebiscytu w Groszkach”, „Rozsmakuj się w tradycji”, „Gwara lubawska”, a także działania, które zmierzały do uzyskania Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Szkoła Wierna Dziedzictwu. Wielkie zainteresowanie wzbudziły odnowione pomieszczenia piwniczne w budynku szkoły w celu utworzenia pracowni rekonstrukcji dawnych rzemiosł wiejskich.

W czasie seminarium uczestnicy zapoznali się z motywem zdobienniczym, który zachował się na ziemi lubawskiej. Samodzielnie podjęli próbę odtworzenia wzoru i przeniesienia go na pamiątkową deseczkę. Nie mogło zabraknąć tego dnia tradycyjnych regionalnych potraw ziemi lubawskiej. Wszystkim uczestnikom bardzo smakowała nasza regionalna zupa zagraj, która rozgrzała uczestników bo sobotnia pogoda nie sprzyjała naszym wędrówkom. Uczestnicy cieszyli się, ze wspólnego spotkania, na którym nie tylko zdobywali wiedzę, ale mogli podzielić się i wymienić swoimi doświadczeniami w edukacji przyrodniczej i regionalnej.

Pięknym wierszem Pan Marek Matyjewicz podziękował organizatorom za wspólnie spędzony czas, otwartość i chęć współpracy.

Autor tekstu: Hanna Kirchhof

W Rumianie twarze rumiane
Patrzą na nas uśmiechem
Odmówić Im gościnności
Byłoby wielkim grzechem

Dumni ze swojej historii
Co wcale rumiana nie była
Gdy Polska rozdarta na strzępy
Pytała: „Czy chcecie, bym była?”

W zachwycie przyrody poznają
Tej Małej Ojczyzny smak
I mocno starają się o to
By nigdy nie było go brak.

Marek Matyjewicz

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst