www.gminarybno.pl

Drukuj

Strażacy się szkolą

Opublikowano 2014-08-25 09:51:52. Artykuł wyświetlono: 3433 razy.

http://gminarybno.pl/upload/2014/pokl.jpg

Trwa realizacja projektu „Szkolenia szansą podniesienia kwalifikacji strażaków”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Strażacy z terenu Gminy Rybno, którzy uczestniczą w projekcie szkolą się w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Wszystkie zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez instruktorów z firmy AL-MED.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest prowadzony w trybie zgodnym z ramowym programem tegu typu szkolenia ustalonym przez Ministerstwo Zdrowia. Aż 42 godziny kursu poświęcone są przy tym na realizację ćwiczeń praktycznych oraz pozorowanych akcji ratunkowych. Szkolenie zakończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka