www.gminarybno.pl

Drukuj

Stypendium szkolne 2011/2012

Opublikowano 2011-09-01 11:04:41. Artykuł wyświetlono: 2008 razy.

Wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2011r. w Urzędzie Gminy Rybno.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Rybno, Rybno ul. Lubawska 15, pokój nr 9.

Dodatkowe informacje, dotyczące stypendium szkolnego, można uzyskać pod nr telefonu (023) 696 60 55 w godzinach urzędowania, tj. od 8:00 do 16:00.

  • DRUK WNIOSKU o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka