www.gminarybno.pl

Drukuj

XXX Sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2013-03-13 15:39:27. Artykuł wyświetlono: 1954 razy.

Informuję, że w dniu 26 marca 2013r. o godz. 900 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno ul Lubawska 15 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 20 lutego 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnie i Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rybnie.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.
 7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie.
 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2013-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2013 rok,
  3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rybno,
  4. uchwalenia Programu Opieki nad zabytkami Gminy Rybno na lata 2013-2016.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Marian Ligman         
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst