www.gminarybno.pl

Drukuj

Punkty Publicznego Dostępu do Internetu

Opublikowano 2012-10-15 13:35:18. Artykuł wyświetlono: 4514 razy.

W Gminie Rybno powstają kolejne punkty Publicznego Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-y). Mieszkańcy naszej gminy oraz turyści mogą skorzystać z nowo powstałych punktów wyposażonych w komputer z bezpłatnym dostępem do Internetu i oprogramowaniem multimedialnym.

PIAP-y powstają w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim", który znajduje się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (RPO WiM) na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Budżet projektu wynosi 20 821 625,00 PLN (produkty projektu dostarczone zostaną do 292 miejscowości i zainstalowane będą łącznie w 535 lokalizacjach ).

Realizacja projektu wynika z potrzeby stworzenia możliwości nabycia nowych umiejętności przez mieszkańców gmin, na terenie których projekt jest wdrażany, poprzez ułatwienie im dostępu do Internetu oraz technologii ICT. Stworzenie możliwości nabycia umiejętności posługiwania się komputerem oraz Internetem, poznanie możliwości jakie daje wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym, a także łatwy dostęp do tych technologii, pozwoli osobom do których adresowany jest projekt na pełniejszy udział w życiu społeczeństwa opartego na wiedzy, co skutkować będzie zwiększeniem potencjału rozwojowego regionu. Projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego.

W 2011 r. podpisane zostało porozumienie i umowy użyczenia sprzętu dla Gminy Rybno. Odbywały się wizje lokalne w planowanych miejscach instalacji, tj. Szkole Podstawowej w Hartowcu, Żabinach, Koszelewach, Rybnie, Zespole Szkół w Rybnie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. W chwili obecnej odbywają się montaże, w sumie gmina rybno otrzyma 33 zestawy komputerowe, 33 zestawy meblowe i 6 zestawów wielofukcyjnych.

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst