www.gminarybno.pl

Drukuj

Odbiór SUW w Rybnie

Opublikowano 2020-03-10 15:42:02. Artykuł wyświetlono: 651 razy.

Zakończyła się modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rybnie w ramach inwestycji pn.: „Wymiana
i przebudowa instalacji technologicznej uzdatniania wody wraz z rozbudową układu technologicznego o zbiorniki retencyjno-wyrównawcze z układem pompowym II-go stopnia w istniejącej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Rybno”.

Komisja w składzie: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Artur Żyłka – Kierownik referatu UG, Marek Wilbrandt – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie, Henryk Wiśniewski – Sołtys Sołectwa Rybno, Edward Chruszczewski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Artur Filipiak – Przedstawiciel wykonawcy, stwierdzili, że jakość wykonanych robót jest dobra.

Przedmiotem odbioru były prace związane z modernizacją technologii SUW, wewnętrznej instalacji kanalizacji ścieków sanitarnych i chemicznych, instalacji wodociągowej, wentylacji i ogrzewania, studni głębinowych. Wykonano także utwardzenie terenu wokół studni, chodnik – dojście do budynku, schody zewnętrzne, wykonano prace remontowej budynku oraz prace elektryczne.

Dzięki zrealizowanej inwestycji poprawi się jakość wody produkowanej przez SUW w Rybnie tak, aby zawsze spełniała wymagania jakościowe dla wody pitnej oraz zmniejszy się awaryjność sieci wodociągowej, poprzez utrzymywanie właściwego ciśnienia na sieci wodociągowej, przyczyniając się do oszczędności zasobów wody. Dzięki przeprowadzonej modernizacji poprawi się także efektywność energetyczna urządzeń przyczyniając się do oszczędności energii.
Obecnie oczekujemy na odbiór techniczny wykonanych prac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Nadzór Budowlany.

Dodatkowe załączamy zdjęcia poglądowe jak Stacja Uzdatniania Wody wyglądała przed pracami modernizacyjnymi. Wówczas budynek wymagał generalnego remontu, instalacja uzdatniania wody często ulegała awariom i skutkowała wydostawaniem się wody na posadzkę wewnątrz obiektu, a instalacja elektryczna stanowiła zagrożenie dla osób obsługujących Stację Uzdatniania Wody.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka