www.gminarybno.pl

Drukuj

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Rybno

Opublikowano 2022-01-24 14:06:45. Artykuł wyświetlono: 261 razy.

W związku z koniecznością wdrożenia dodatkowych ograniczeń ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne, w okresie od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. wykonywanie zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Rybno podlega ograniczeniom polegającym na ograniczeniu dostępu do pomieszczeń tego Urzędu oraz wykonywaniu:

  1. wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,
  2. zadań w zakresie spraw własnych i zleconych Gminy Rybno w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem zadań w których obecność interesanta jest wymagana prawem.

Wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zadań, o których mowa wyżej Urząd Gminy Rybno będzie realizował za pośrednictwem operatora pocztowego ( Poczta Polska i in.), środków komunikacji elektronicznej, poczty elektronicznej, portalu mieszkańca, e-PUAP, bądź telefonicznie.

Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Rybno dopuszcza się wyłącznie w zakresie zadań w których obecność interesanta jest wymagana prawem. W tym celu należy wcześniej uzgodnić termin telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z właściwym pracownikiem Urzędu.
Nr tel: 23 696-60-55, adres poczty elektronicznej: rybno@gminarybno.pl, e-PUAP : /2803062/SkrytkaESP


 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka