www.gminarybno.pl

Drukuj

Otwarto dwa nowe miejsca spotkań seniorów

Opublikowano 2018-10-17 11:39:41. Artykuł wyświetlono: 1084 razy.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch wyjątkowych uroczystościach w Gminie Rybno, z których szczególnie ucieszą się seniorzy z pobliskich miejscowości. W Szczuplinach otwarty został Klub Senior+, a w miejscowości Jeglia Dzienny Dom Senior+.

Obydwa projekty otrzymały spore wsparcie finansowe, realizowane były bowiem w ramach Programu Wieloletniego Senior Plus. Otwarcia dokonała między innymi minister odpowiedzialna za przyznawanie omawianych środków:
- Bardzo się cieszymy, że właśnie w takich małych miejscowościach powstają domy bądź kluby seniora. Co ważne, żeby były takie miejsca w lokalnych społecznościach gdzie osoby starsze mogą się spotkać. Tutaj trudno by była jakaś kawiarnia czy inne miejsce spotkań. I ten klub będzie służył do tego, by się spotkać, porozmawiać, kultywować tradycje. To jest cenne, że te miejsca są tymi miejscami, w których często zaczynają powstawać pewne historie, i zaczyna się pamiętać to, co było. I mam nadzieję, że tutaj też tak będzie – mówi Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny.
Gmina Rybno wyjątkowo troszczy się o osoby starsze, świadczy o tym fakt, że na jej terenie funkcjonują już trzy domy dla seniorów, a w planach są kolejne takie miejsca spotkań.
- Otwieramy trzeci obiekt związany z polityką senioralną w naszej gminie. Najpierw w Dębieniu, teraz w Szczuplinach i Jeglii. Żyjemy coraz dłużej i musimy o osoby starsze dbać, bo inaczej – kto zadba o nas? Mamy uzgodnienia z ministerstwem na utworzenie takiego domu w Rybnie i Naguszewie. Myślę, że te plany będą zrealizowane w 2019 roku – dodaje wójt Tomasz Węgrzynowski.
Inicjatywy, takie jak tworzenie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów są dobrze odbierane przez mieszkańców z nich korzystających, ale nie tylko. Słowa uznania docierają również z zewnątrz:
- Bardzo mi się podoba, ja brałam już udział w wielu inicjatywach, które były organizowane przez ministerstwo. Wszędzie tam, gdzie jest samorząd, który chce współpracować, który ma jako główny cel dobro mieszkańców – tam jest możliwość powstawania takich świetlic. Te świetlice w programie Senior Plus powodują, że ci ludzie, którzy tu przychodzą mają czas dla siebie, mają czas, na rozwijanie swoich zainteresowań i możliwość realizacji tego, czego do tej pory nie mogli zrealizować. Już mając za sobą aktywne życie, jako seniorzy mogą rozwijać zainteresowania i być aktywnymi i swoje doświadczenia przekazywać młodszym – mówi Bogusława Orzechowska, Senator RP.
Klub Senior Plus w Szczuplinach powstał w odpowiednio zaadaptowanym budynku po kuźni. Dom Senior Plus w Jeglii to zaadaptowana do potrzeb osób starszych szkoła.

Tekst: WWW.moje-dzialdowo.pl
Zdjęcia: Serwis informacyjny – Syla

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka