www.gminarybno.pl

Drukuj

Poświęcenie i oddanie do użytku świetlicy w Koszelewach

Opublikowano 2014-10-27 08:51:52. Artykuł wyświetlono: 1281 razy.

W minioną sobotę – 25 października 2014 r. - w Koszelewach odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy.

W uroczystości oprócz Wójta Gminy Rybno Edmunda Ligmana, Sołtysa Bogumiły Ankiewicz i mieszkańców Koszelew uczestniczyli także: Proboszcz Parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach ks. Marian Zbrojski, Przewodniczący Rady Gminy Rybno Marian Ligman, Radne Rady Gminy Rybno Marzanna Borkowska i Elżbieta Jędrzejewska, Wicestarosta Powiatu Działdowskiego Witold Ostrowski, Radni Rady Powiatu Działdowskiego Janusz Kaczmarek i Władysław Krajewski oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszelewach.

Oficjalne oddanie świetlicy do użytku rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi. Następnie uczestnicy uroczystości zgromadzili się na głównej sali wyremontowanego budynku, gdzie wzięli udział we mszy świętej koncelebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Mariana Zbrojskiego, który w swojej homilii podkreślił niemałe znaczenie, jakie niewątpliwie dla lokalnej społeczności ma świetlica. Duszpasterz wyraził także przekonanie, że budynek będzie dobrze służył mieszkańcom Koszelew i podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że inwestycja mogła zostać zrealizowana.

Po nabożeństwie swój program artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach. Zgromadzona publiczność nagrodziła uczniów gromkimi brawami. W kolejnej części uroczystości odbyły się przemówienia okolicznościowe, zawierające wiele słów uznania i podziękowań dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Dla przypomnienia dodajmy, że w ramach zadania wykonane zostały roboty remontowo-budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego, termomodernizacją stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz ułożeniem nowych podłóg i płytek na ścianach pomieszczeń socjalnych i kuchennych. Dzięki gruntownemu wyremontowaniu świetlicy wiejskiej mieszkańcy Koszelew będą mogli spotykać się na różnego rodzaju imprezach kulturalnych integrujących lokalną społeczność.

Obszerny remont budynku został zrealizowany w ramach zadania pod nazwą „zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I – remont i przebudowa świetlicy wiejskiej”.  Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013."


Galeria zdjęć skojarzona z tekstem 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka