www.gminarybno.pl

Drukuj

Prace badawcze w projekcie transgranicznym PR/1/007/2018

Opublikowano 2021-03-19 14:51:43. Artykuł wyświetlono: 491 razy.

Oprócz głównego celu projektu realizowanego po polskiej stronie, którym jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec, projekt obejmuje działania badawcze, informacyjne i promocyjne.

W IV kwartale 2020 r. Gmina Rybno podpisała umowę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, który w ramach projektu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020 prowadzi prace badawcze dotyczące kompostowania osadów ściekowych powstających podczas oczyszczania ścieków. Materiały do badań zostały pobrane z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie w celu dokonania charakterystyki osadów ściekowych.

Kompostowanie jest biologicznym procesem przetwarzania odpadów organicznych, w tym osadów ściekowych. Proces przebiega w warunkach tlenowych i zapewnia częściową mineralizację i humifikację materii organicznej. Jednym z podstawowych czynników, zapewniających prawidłowy przebieg procesu, w tym uzyskanie wysokiej temperatury umożliwiającej higienizację osadów, jest odpowiednie przygotowanie wsadu do kompostowania. Osady ściekowe, ze względu na wysokie uwodnienie, niską porowatość, wysoką zawartość azotu i stosunkowo niską zawartość węgla nie mogą być kompostowane samodzielnie. Przygotowanie wsadu polega na wprowadzeniu tzw. materiałów strukturotwórczych i korygujących, które powodują obniżenie wilgotności, zwiększenie porowatości oraz stosunku C/N.

Proces prowadzony jest w układzie dwustopniowym: napowietrzany bioreaktor-pryzma. W bioreaktorze następuje mineralizacja materii organicznej i higienizacja kompostowanego wsadu, a na pryzmie tzw. dojrzewanie kompostu. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność stabilizacji, poprawia bezpieczeństwo sanitarne, a także ogranicza uciążliwość środowiskową kompostowni.

Obecnie prowadzona jest I seria badawcza, w której kompostowane są odwodnione, do 89%, osady z oczyszczalni ścieków w Rybnie, a jako materiały strukturotwórcze i korygujące zastosowano zrębki drewniane i słomę pszeniczną, które zostały wskazane przez ZGK w Rybnie jako materiały powszechnie dostępne na lokalnym rynku. Zakończenie I serii zaplanowane jest na maj 2021 roku.

Uzyskane ostatecznie wyniki mogą zostać wykorzystane do projektowania technologii kompostowania osadów ściekowych w układach dwustopniowych dla małych i średnich oczyszczalni ścieków. Znajdą tym samym zastosowanie w gospodarce komunalnej zarówno Beneficjenta Wiodącego oraz pozostałych Beneficjentów.
 

  Za powyższą treść odpowiada wyłącznie Gmina Rybno i w żadnym wypadku nie może być ona traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska
Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka