www.gminarybno.pl

Drukuj

Ratownicy z OSP doskonalą swoje umiejętności

Opublikowano 2014-09-09 14:24:59. Artykuł wyświetlono: 2787 razy.

Dzięki inicjatywie Wójta Gminy Rybno Edmunda Ligmana strażacy z jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy i posiadających na wyposażeniu sprzęt ochrony dróg oddechowych mieli okazję uczestniczyć w interesującym szkoleniu.

Test w komorze dymowej – bo o nim mowa, to specjalistyczny sprawdzian którego głównym celem jest przygotowanie oraz sprawdzenie strażaków w zakresie prowadzenia działań ratowniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przy występowaniu dużych obciążeń psychofizycznych, takich jak wysoka temperatura, zadymienie, minimalna widoczność, ograniczona przestrzeń oraz silny hałas.

Test składał się z dwóch elementów – wysiłkowej próby wydolnościowej (tzw. młot podciągowy, drabina „bez końca”, bieżnia i rower stacjonarny) oraz ścieżki treningowej (komory) zbudowanej z systemu modyfikowanych krat, przewężeń i korytarzy w formie labiryntu, symulujących trudne warunki, jakie strażak napotkać może podczas pożaru wewnątrz budynku. Podczas tego ćwiczenia wewnątrz komory panowały ciemności, silne zadymienie i podwyższona temperatura oraz odtwarzane były efekty akustyczne w postaci ludzkich krzyków i wybuchów. Wszystko to miało na celu symulowanie warunków zbliżonych do rzeczywistych, jakie panują podczas pożarów wewnętrznych. Wewnątrz komory dymowej strażacy musieli pokonać zestaw przeszkód pionowych i poziomych, niekiedy bardzo ciasnych – a to wszystko w ubraniu ochronnym, hełmie, specjalnym obuwiu, rękawicach, kominiarce i z aparatem powietrznym na plecach zapewniającym zapas powietrza na około 20 minut.

Nad bezpieczeństwem ćwiczących w komorze czuwał ratownik medyczny i pielęgniarka wspomagani przez system czujników i kamer umożliwiających obserwację znajdujących się wewnątrz komory strażaków. Wszyscy uczestnicy szkolenia przeszli opisany wyżej test z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia.

Druga część szkolenia obejmowała wykład z zasad zachowania się podczas zdarzeń komunikacyjnych, podczas których doszło do uwolnienia substancji niebezpiecznej. Tę część szkolenia poprowadzili ratownicy, którzy posiadają wieloletnią praktykę pracy w zakładowej służbie ratownictwa chemicznego nieistniejących obecnie jednych z największych w Polsce zakładów chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy.

Opisane powyżej szkolenie jest elementem planu podnoszenia kwalifikacji strażaków z jednostek OSP, realizowanego systematycznie przez Gminę Rybno. Warto wspomnieć, że obecnie realizowany jest również kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, podczas którego strażacy ochotnicy doskonalą umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas niebezpiecznych zdarzeń przed przybyciem na miejsce służb medycznych.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka