www.gminarybno.pl

Drukuj

Szkoły przygotowane na powrót uczniów z wakacji

Opublikowano 2015-09-02 12:02:29. Artykuł wyświetlono: 941 razy.

W piątek, 28 sierpnia Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rybno w składzie: Piotr Kamiński, Czesław Mederski, Jan Fafiński, Sylwester Kasprowicz oraz gościnnie wiceprzewodniczący Rady Gminy Rybno – Dariusz Tara przeprowadzili wizję terenową szkół działających na terenie Gminy Rybno w zakresie ogólnych warunków funkcjonowania szkół oraz wykonanych inwestycji i prac remontowych.

Poniżej przedstawiamy informacje i statystyki, które zostały przygotowane przez Inspektora ds. Oświaty – Jana Sokołowskiego:
- W szkołach na terenie Gminy Rybno na bieżąco i według potrzeb wynikających z użytkowania i eksploatacji obiektów przeprowadzane były bieżące remonty i drobne modernizacje. Na dzień dzisiejszy dotyczą:
S.P. Rybno- malowanie 4 sal i korytarza, pozyskanie jednego pomieszczenia ( w trakcie), malowanie ogrodzenia, drobne naprawy.

Z.S. Rybno- naprawa dachu i włazu, komina, instalacja odgromowa została naprawiona, pokrycie dachowe wiatrołapu, wejścia do szkoły, naprawa oświetlenia zewnętrznego, malowanie łazienek-3 piętro, naprawa blatów w salach lekcyjnych.

S.P. Koszelewy- zrobione schody i wjazd.

S.P. Żabiny- malowanie 4 sal, pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, klatki schodowej; drobne naprawy.

S.P. Jeglia – naprawa dachu ( w trakcie)

S.P. Hartowiec –drobne poprawki malarskie, poprawiona kostka na parkingu, bramki.
S.P. Rumian - drobne naprawy.
Przedszkole- adaptacja pomieszczenia na salę zajęć z zapleczem sanitarnym, szatnią, położenie płytek w starej szatni wraz z malowaniem, zamontowanie instalacji oddymiającej, malowanie starej klatki schodowej.

Do szkół na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczać będzie 1049 uczniów.
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu: łącznie 68 uczniów,
- Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu: łącznie 56 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jegli: łącznie 44 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach: łącznie 107 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie: łącznie 106 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu w Rybnie: łącznie 293 uczniów,
- Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rybnie: łącznie 216 uczniów,
- Liceum Ogólnokształcące im. bp. Jana Chrapka w Rybnie: łącznie 44 uczniów,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rybnie: łącznie 61 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach: łącznie 110 uczniów.

W szkołach na terenie Gminy Rybno nie zostały wprowadzone nowe kierunki nauczania. Klasa sportowa jest w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie. Nauczanie dwujęzykowe tj. język angielski i język niemiecki prowadzone jest w Liceum Ogólnokształcącym im. bp. Jana Chrapka w Rybnie, w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej- Curie w Rybnie.
Wprowadzono pewne zmiany kadrowe, które są nieuniknione zazwyczaj przed rozpoczęciem roku szkolnego (zwolnienia lekarskie, kończące się umowy na czas określony itp.) , miały one na celu zapewnienie dalszej wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie Gminy Rybno. W oparciu o ustawę Karta Nauczyciela dokonano przeniesienia nauczyciela p. Lucynę Chechłowską do Przedszkola w Rybnie do nowopowstałego oddziału przedszkolnego przy Przedszkolu w Rybnie oraz Macieja Kornatowskiego do Zespołu Szkół w Rybnie.
Na złożony wniosek przez Gm. Rybno do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (pisaliśmy na dzieci posiadające orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego na zakup materiałów i zakup środków dydaktycznych), Gmina otrzymała 21 000 zł.

Tekst i zdjęcia nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka