www.gminarybno.pl

Drukuj

V sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2015-04-08 12:11:21. Artykuł wyświetlono: 1003 razy.

Informuję, że w dnia 16 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w Sali OSP w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 odbędzie się V sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z audytu.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok,
  3. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania zryczałtowanej diety miesięcznej dla Wiceprzewodniczące Rady Gminy Rybno,
  4. zasad przyznawania i wysokości diet radnych,
  5. określenia zasad przyznawania diet sołtysom,
  6. ustanowienia tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Rybno”,
  7. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie za rok 2014,
  8. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za rok 2014.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki          
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka