www.gminarybno.pl

Drukuj

Wideokonferencja grup roboczych projektu transgranicznego

Opublikowano 2021-02-15 08:38:47. Artykuł wyświetlono: 186 razy.

W dniu 11.02.2021 r. odbyła się wideokonferencja grup roboczych projektu transgranicznego Polska-Rosja 2014-2020. Podczas wirtualnego spotkania zostały omówione dotychczasowe osiągnięcia w projekcie oraz plan działania na najbliższe miesiące.

Realizacja inwestycji transgranicznej, to nie tylko roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej po polskiej i rosyjskiej stronie, ale szereg działań wymagających dużego nakładu pracy wszystkich Partnerów. W ramach projektu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rybnie prowadzi prace badawcze na temat kompostowania osadów ściekowych. Wyniki tych badań zostaną opublikowane w prasie krajowej i zagranicznej z zakresu inżynierii środowiska oraz zaprezentowane podczas konferencji kończącej projekt. Okręg Miejski Gusiew zorganizuje natomiast Kurs oszczędzania wody dla kierownictwa i pracowników instytucji komunalnych oraz seminarium internetowe z udziałem jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorców i specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą pitną oraz sposobów przeciwdziałania zmianom klimatu. Projekt duży nacisk kładzie także na działania promocyjne i marketingowe, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych zamontowano tablice informacyjne zarówno po polskiej, jak i po rosyjskiej stronie. W ramach projektu zostaną także przygotowane broszury informacyjne o projekcie.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka