www.gminarybno.pl

Drukuj

Wspieranie aktywności lokalnej

Opublikowano 2013-11-05 09:45:59. Artykuł wyświetlono: 967 razy.

Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach ogólnopolskiego programu "Razem możemy więcej” można składać do 18 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe, rady sołeckie czy koła gospodyń - warunkiem jest prowadzenie działalności na terenach wiejskich. Wsparcie można uzyskać na realizację projektów obejmujących: rozwój kulturowo–historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej; ochronę i promocję zdrowia; inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Przy realizacji projektów należy również uwzględnić cele programu, którymi są: rozwój infrastruktury społecznej; stymulowanie aktywności mieszkańców wsi do samoorganizacji; wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych i ich współpracy z władzami samorządowymi; pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi oraz promowanie postaw aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.

Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 7,5 tys. zł. Do tej pory w programie "Razem Możemy Więcej" udzielono prawie 300 dotacji na łączną kwotę ponad ,3 mln zł. Przedsięwzięcie prowadzi Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej www.efrwp.pl/element/ngo-o-programie

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka