www.gminarybno.pl

Drukuj

Wybudowano instalację fotowoltaiczną w ZGK

Opublikowano 2018-10-17 14:04:37. Artykuł wyświetlono: 540 razy.

W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. pozyskał dofinansowanie i wybudował instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 39,68 kWp, która została zainstalowana na budynkach Oczyszczalni Ścieków.

Celem przedmiotowej inwestycji jest przede wszystkim produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej instalacji na potrzeby oczyszczalni ścieków, tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, a także poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez obniżenie energii CO2 i innych gazów cieplarnianych oraz produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Całkowita wartość inwestycji wynosi - 276 629,56 zł.

Wydatki kwalifikowalne – 224 902,08 zł.

Kwota dofinansowania – 191 166,77 zł.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka