www.gminarybno.pl

Drukuj

XLII sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2014-03-19 13:24:28. Artykuł wyświetlono: 1206 razy.

Informuję, że w dnia 27 marca 2014r. o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rybno ul Lubawska 15 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Ustalenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnym Samorządowym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rybnie.
 6. Podjecie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2014 rok,
  3. ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Opieki Zdrowotnej w Rybnie i powołania komisji konkursowej,
  4. zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie,
  5. zgłoszenie Sołectwa Szczupliny do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  6. zmiany uchwały w sprawie dokonania podziału Gminy Rybno na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy,
  7. zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Rybno na stałe obwody głosowania,
  8. ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rybno i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybno na lata 2014-2018,
  9. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Marian Ligman         

 

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka