www.gminarybno.pl

Drukuj

Zapraszamy na Bieg Kopernika

Opublikowano 2019-04-29 08:23:55. Artykuł wyświetlono: 1005 razy.

Zapraszamy na Ogólnopolską Akcję „Polska Biega” 2019 w Rybnie pod hasłem "Bieg Kopernika".

Bieg odbędzie się w sobotę, 18 maja 2019 roku o godz. 14:00 . Start ze stadionu sportowego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybnie.

"Bieg Kopernika" jest dofinansowany z projektu "Bezpieczna Gmina Rybno- działamy razem!" w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020"

Regulamin akcji „POLSKA BIEGA” pod hasłem : „BIEG KOPERNIKA”
Rybno, 18.05.2019r.

CEL:
Popularyzacja biegania jako możliwości spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia oraz uczczenie cyklicznej akcji „POLSKA BIEGA”
Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom Gminy Rybno, Powiatu Działdowskiego oraz sąsiednich gmin i powiatów.

TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się o godzinie 14:00
dnia 18.05.2019r.( sobota)
Start i Meta: Stadion sportowy przy OSiR w Rybnie

 

 


Dystanse:

Dystans 800m:
Bieg/marsz bez pomiaru czasu oraz klasyfikacji. Pełna rekreacja. Mile widziane rodziny.
dystans rodzinny (800m)- bieżnia tartanowa ( stadion sportowy)
Dystans średni (3km) – bieg , nordic walking
Dystans długi (8km)
Dla wszystkich dystansów obowiązuje limit czasu 1h.

Kategorie wiekowe:
Dystans 8km:
Męźczyżni:
Juniorzy (16-18lat)
Mężczyźni (19-29lat)
Mężczyźni (30-49lat)
Mężczyźni (50-59lat)
Mężczyźni (60+)

Kobiety:
Juniorki (16-18lat)
Kobiety (19-39lat)
Kobiety (40-49lat)
Kobiety (50+)

Dystans 3km:
Bieg - Kobiety OPEN
Bieg - Mężczyźni OPEN

Nordic Walking - Kobiety OPEN
Nordic Walking- Mężczyźni OPEN

 


WARUNKI UCZESTNICTWA:
W akcji POLSKA BIEGA są mile widziane wszelkie formy ruchu: m.in. bieg, trucht, chód z kijkami NORDIC WALKING itp.
Osoby nieletnie koniecznie przynoszą zgody od rodziców.
Bez zgody, zawodnika nieletniego nie dopuszczamy do biegu.
Dla dystansu 3km oraz 8km obowiązuje opłata startowa w wysokości 20 zł.
Opłata uiszczana jest poprzez formularz rejestracji on line; http://polskabiegarybno19.chiptiming.pl/ lub gotówką w dniu zawodów w biurze.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z wydaniem numeru startowego i akceptacją niniejszego regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić organizatorom. Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Problemy, uwagi, wątpliwości prosimy przedstawiać bezpośrednio organizatorom w dniu imprezy.

Organizatorem imprezy jest OSiR w Rybnie i Chiptiming.
Tel.514-126-101 w razie pytań

Zgłoszenia do udziału w biegu proszę zgłaszać do dnia 16.05.2019r.

Zapisy elektroniczne na stronie www.chiptiming.pl

Dla każdego uczestnika będzie medal oraz poczęstunek.
Nad bezpieczeństwem biegów będą czuwali: STRAŻACY, POLICJA, POMOC MEDYCZNA.

Wyrażenie zgody na udział w Imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika Imprezy(wizerunek).
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka