Kończy się przebudowa ulicy Ogrodowej

Kończy się przebudowa drogi gminnej nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa. Wykonawcą robót jest firma WAPNOPOL - Adam Nowakowski – Glinojeck, a Inspektorem Nadzoru - Jan Budzyński z Olsztynka. Długość nowej nawierzchni asfaltowej 1 670,0m.

Koszt inwestycji wynosi 869 190,00 zł, na którą składają się koszty robót budowlanych po przetargu w kwocie 843 729,00zł i koszty dokumentacji 20 541,00zł, oraz koszty nadzoru w kwocie 4 920,00zł. Gmina Rybno pozyskała na tę inwestycję dofinansowanie z PROW na lata 2014 – 2020 na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 553 065,00zł. Odbiór drogi planowany jest na 30 kwietnia.

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz