Oczyszczalnia ścieków w Koszelewkach

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Koszelewkach. Została zamontowana technologia oczyszczania ścieków oraz drenaże rozsączające oczyszczone ścieki.

Rozpoczęły się roboty związane z budową dróg wewnętrznych. Pod koniec listopada do oczyszczalni zostanie podłączonych około stu mieszkańców.