Promesa dla Gminy Rybno

Dnia 8 marca 2019 roku Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski wraz ze skarbnik Zdzisławą Kanicz wzięli udział w uroczystym spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na którym zostały przekazane dla Gminy Rybno promesy wystawione przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Promesy dotyczą dofinansowania na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w miejscowości Naguszewo oraz Dziennego Dom "Senior+" w Rybnie. Na utworzenie i wyposażenie tych placówek Gmina Rybno otrzyma łącznie dofinansowanie w wysokości 440 954,00 zł. Całkowity koszt dwóch inwestycji wyniesie 718 305,19 zł co przekłada się na remont generalny i wyposażenie w niezbędne sprzęty i urządzenia.