Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza konkurs plastyczny "Bukiet letnich kwiatów". Uczestnikami mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 roku życia.

Celem konkursu jest rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu, a także rozwój świadomości biologiczno-przyrodniczej dzieci i młodzieży.

Motyw pracy powinien skupiać się wokół polnych letnich kwiatów złożonych w bukiet. Rodzaje kwiatów powinny być widoczne i w miarę możliwości łatwe do określenia. Ważne aby na odwrocie pracy autor wskazał jakie kwiaty zostały w niej zawarte.

Technika wykonania jest dowolna (rysunek, praca malowana farbami, wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne) w maksymalnym formacie A4.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. – decydować będzie data dostarczenia do biura.

Zachęcamy do udziału! Gwarantowane atrakcyjne nagrody! 

ZAŁĄCZNIKI: