Poszukiwany sprawca wandalizmu

Przez nieznanego sprawcę został zniszczony chodnik w Rybnie – ul. Zajeziorna oraz zbita szyba przystanku autobusowego w Rumianie.

Świadków zdarzenia oraz osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. (23) 696 60 55 lub z Posterunkiem Policji w Rybnie.