www.gminarybno.pl

Drukuj

Dofinansowanie na termomodernizację budynków publicznych

Opublikowano 2017-09-29 15:00:12. Artykuł wyświetlono: 2396 razy.

W dniu 29.09.2017 w serwisie internetowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłoszona została lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazł się wniosek Gminy Rybno dotyczący realizacji zadania pod nazwą zadania pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków publicznych: SP w Koszelewach, SP w Żabinach, SPGZOZ w Rybnie, UG Rybno, ZS w Rybnie".

Całkowity planowany koszt inwestycji wynosić będzie 1 777 224,54 zł – w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 421 779,63 zł.

Lista wniosków wybranych do dofinasowania dostępna jest pod adresem http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1395/poddzialanie-431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych

W ramach realizacji inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja pięciu budynków publicznych. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grubości 15cm na powierzchni 3390m2, docieplenie stropodachów płytami z wełny mineralnej grubości 15cm na powierzchni 2275m2, wymiana grzejników - 155szt., montaż zaworów termostatycznych - 267szt., wymiana opraw oświetleniowych na LEDOWE - 579szt., montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 66,56 kWp (moduły fotowoltaiczne 260Wp - 256szt.).
Pozytywnym i oczekiwanym skutkiem realizacji inwestycji będzie wzrost oszczędności na wytwarzanie energii elektrycznej, redukcja strat ciepła, zmniejszenie nakładów finansowych ponoszonych na zapewnienie warunków cieplnych w pomieszczeniach, podwyższenie wartości użytkowej i estetycznej obiektów publicznych. Ponadto nastąpi zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co spowoduje poprawę jakości powietrza, a budynki objęte inwestycją będą spełniać swoją rolę bez szkodliwego oddziaływania na środowisko.

fot. Sylwester Kasprowicz
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst