www.gminarybno.pl

Drukuj

III Etap rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej - podpisanie umowy

Opublikowano 2021-04-29 16:04:31. Artykuł wyświetlono: 351 razy.

Podpisano umowę na wykonanie III Etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec, która obejmie miejscowość Hartowiec (za torami).

Po przeprowadzeniu przetargu na realizację I i II Etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Dębień i Hartowiec w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 powstały oszczędności, o których zagospodarowanie Gmina Rybno zwróciła się do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Olsztynie. Jednocześnie Gmina Rybno wystąpiła o wsparcie finansowe dla realizacji III Etapu rozbudowy kanalizacji sanitarnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki zbilansowaniu środków unijnych, rządowych oraz środków własnych miejscowość Hartowiec (za torami) zostanie podłączona do kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca – firma „Mi-Le-An” Anna Moczadło zapewnia o dobrej współpracy i terminowej realizacji inwestycji.

Dzięki temu, że prace na Etapie I, II oraz III będą prowadzone równolegle termin wykonania prac nie zmieni się i przewidziany jest do 31.05.2022r.
Łączna wartość inwestycji wynosi 6.830.508,61 zł, a łączna długość sieci kanalizacji tłocznej  i grawitacyjnej wyniesie 16.134,85 m.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka