www.gminarybno.pl

Drukuj

Inwestycje w Gminie Rybno

Opublikowano 2013-06-04 11:49:18. Artykuł wyświetlono: 4490 razy.

Gmina Rybno stawia na zrównoważony rozwój. Dlatego też na naszym terenie nieprzerwanie realizowane są projekty i inwestycje o istotnym znaczeniu dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz inwestorów.

W roku 2013 realizowane są kolejne inwestycje w zakresie oświaty, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz projekty mające na celu poprawę warunków nauki, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Inwestycje realizowane i planowane do realizacji w roku 2013:

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej w Rumianie wramach PROW 2007-2013
 2. Przebudowa i remont stadionu w Rybnie w ra-mach PROW 2007-2013.
 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zadanie 2 Tuczki – Koszelewy oraz rozbudowa wodociągu wiejskiego w Koszelewach w ramach PROW 2007-2013.
 4. Zagospodarowanie terenu gminnego w Koszelewach, etap I – remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Koszelewach oraz etap II budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury w ramach PROW 2007-2013
 5. Budowa remizy OSP w Hartowcu.
 6. Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jeglia
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Rybno.
 8. Skatepark w Rybnie w ramach PROW 2007-2013
 9. Feryjne podnoszenie edukacji wśród najzdolniejszych uczniów z Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rybnie w roku 2012 i 2013 (z Gminy Rybno) w ramach PROW 2007-2013
 10. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego naobszarze Gminy Rybno w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 11. Realizacja projektu "Szkoła równych szans" w ramach POKL.
 12. Realizacja projektu "Równać szanse" w ramach POKL.
 13. Place zabaw na terenie gminy Rybno
 14. Współpraca z Powiatem Działdowskim m.in.budowa chodników w Koszelewach, i innymi instytucjami.

Największą inwestycją jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Rybnie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w m. Tuczki, Żabiny i Koszelewy oraz wodociągu w Koszelewach. Mieszkańców Rybna cieszy widok remontowanego i przebudowywanego stadionu.

Na Szkole Podstawowej w Rybnie pojawiła się nowa elewacja, a w Ośrodku Sportu i Rekreacji nowy sprzęt. Dużo inwestycji zaplanowano w Koszelewach. Ta miejscowość z pewnością zmieni swój wygląd. Zostanie tu wyremontowana i rozbudowana świetlica, pobudowane chodniki i parkingi. A dla tutejszej jednostki OSP gmina zakupiła motopompę pożarniczą. Także w Rumianie i Truszczynach jednostki strażackie zostaną doposażone, a w Hartowcu ma być budowana nowa remiza.

W Rumianie trwa budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej. Będzie to piąte tego typu boisko na terenie naszej gminy. Ubiegły rok 2012 obfitował w liczne imprezy rekreacyjno-sportowe. Zaczęło się w maju od akcji "Polska Biega" a zakończyło się Festynem w Żabinach (1 września 2012). Liczne turnieje, festyny, zawody sportowe, pożarnicze i inne, między innymi Hartowiada, Tydzień Dziecka w Gminie Rybno, festyny rodzinne w m. Dębieniu, Żabinach, Hartowcu, Jeglii, Grądach, Rumianie itd., Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rybno w Koszelewach, Turniej Rekreacyjny o Puchar Prezesa OSP Dębień, Marsz Rycerzy do Grunwaldu (przystanek Rumian), Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Rybnie i Szczuplinach, itd. Wszelkie te imprezy urozmaicał i uatrakcyjniał sprzęt rekreacyjny – urządzenia nadmuchiwane zakupione przez Gminę Rybno tj. suchy basen dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, trampolina itp. Dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszyły się imprezy muzyczne tj. koncert na plaży w Rybnie, Święto Rybna, cotygodniowe zabawy muzyczno-taneczne przy Restauracji Jezioranka.

Tegoroczny sezon letni rozpoczął się w dniu 30.04.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach XII Festynem Rodzinnym, połączonym z uroczystymi obchodami V rocznicy nadania szkole imienia. Następnie odbywały się liczne imprezy w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, w ubiegłą sobotę (1 czerwca) odbył sie festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który obfitował w różnorodne atrakcje - np. pokazy rycerskie, pokazy ratownictwa drogowego, spektakl teatralny i występ gwiazdy wieczoru - koncert Krystyny Giżowskiej.

Co przed nami?

Zaplanowane są liczne festyny rodzinne, turnieje, zawody sportowe i pożarnicze. Tradycyjnie w lipcu odbędzie się VII Marsz Rycerzy na Grunwald m.in. z przystankami w m. Rumian i Rybno. Imprezy te będzie uatrakcyjniał dmuchany sprzęt rekreacyjny, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony najmłodszych a korzystanie z niego sprawia dzieciom wiele radości. Tradycją stały się liczne koncerty i imprezy plenerowe, zabawy muzyczno-taneczne nad jeziorem Rybno i Zarybinek.

W następnych latach nie zamierzamy zmniejszać tempa prac nad rozwojem naszej gminy. Patrzymy z nadzieją na nowy budżet Unii Europejskiej, zastanawiając się nad potrzebami na dalsze lata, co wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój gminy, ale także na zmniejszenie bezrobocia i wzrost poziomu życia mieszkańców. Opracowany został już wstępny plan inwestycyjny Gminy Rybno na nowe Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Szacunkowa wartość planowanych inwestycji wynosi ponad 60 mln złotych.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst