www.gminarybno.pl

Drukuj

List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci

Opublikowano 2024-07-02 14:26:39. Artykuł wyświetlono: 125 razy.

Szanowni Rolnicy i Użytkownicy Gospodarstw Rolnych! Praca w rolnictwie, jak pokazuje doświadczenie, niesie ze sobą zagrożenia, które dotykają nie tylko samych rolników, ale również ich rodziny, w tym dzieci pomagające w gospodarstwach. Każdego roku media informują nas o tragicznych wypadkach na wsi.

W 2023 roku na terenie naszego województwa odnotowano 408 wypadków przy pracy rolniczej, w tym 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Choroba lub kalectwo narażają rolnika i jego rodzinę na trudności związane z leczeniem i opieką oraz powodują straty materialne. Choć nie da się cofnąć zaistniałych zdarzeń, można im zapobiegać. Najwięcej zagrożeń powodują najpopularniejsze maszyny, takie jak kosiarki, snopowiązałki, kombajny czy prasy do słomy. Te urządzenia są niebezpieczne nie tylko ze względu na ruchome części tnące, ale również z powodu rodzaju napędu.

Szczególnie ryzykowny jest transport płodów rolnych z pól - luzem lub w sprasowanej formie. W okresie żniw niebezpieczeństwo wzrasta z powodu udziału wielu członków rodziny, często nieświadomych zagrożeń. Należy pamiętać, aby nie powierzać dzieciom pewnych prac w gospodarstwach rolnych. Nie pozwalajmy im na kierowanie ciągnikami i innymi maszynami samobieżnymi, obsługę dmuchaw, przenośników taśmowych i ślimakowych, kombajnów, maszyn żniwnych, pras do słomy i siana, sprzęganie i rozprzęganie maszyn oraz pomaganie przy tych czynnościach.

Wakacje to czas wzmożonych prac w rolnictwie, które wiążą się z licznymi zagrożeniami. Zmęczenie, pośpiech oraz zmienne warunki atmosferyczne, takie jak upały, burze i ulewy, dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków. Na polach od rana do wieczora pracują skomplikowane maszyny rolnicze.

Rodzice i Opiekunowie!
Pamiętajcie o zapewnieniu dzieciom odpowiedniej opieki oraz wydzieleniu bezpiecznego miejsca do zabawy, z dala od miejsc pracy w gospodarstwie. Najmłodsi często nie są świadomi zagrożeń związanych z zabawą w takim środowisku. Nie powierzajcie dzieciom prac, które przekraczają ich siły i możliwości. Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci! Apelujemy do Państwa o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy podczas wszelkich czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

W imieniu własnym oraz Komisji
ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie
Jarosław Kowalczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst