www.gminarybno.pl

Drukuj

Odbiór drogi w Grądach

Opublikowano 2018-05-22 08:09:56. Artykuł wyświetlono: 3888 razy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
"Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

W dniu 18.05.2018 r. Wykonawca, Wójt, Sołtys Wsi Grądy, Przedstawiciele Starostwa i Inspektor Nadzoru dokonali odbioru drogi nr 185010N w Grądach. Komisji zostało przedstawione pismo Pani Radnej Gminy Rybno ws. nieprawidłowości dotyczących w/w drogi. Komisja po zapoznaniu się z pismem i omówieniu przedstawionych zarzutów oraz wizji w terenie nie potwierdziła informacji zawartych w piśmie. Długość odebranej drogi o nawierzchni asfaltowej wynosi 975 m. Koszt inwestycji 405 633,83 zł, który zostanie pokryty z Budżetu Gminy Rybno w kwocie 147 529,83 oraz z refundacji z programu PROW po pozytywnej kontroli i zatwierdzeniu wniosku o płatność w kwocie 258 104,00 zł

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego użytkowania drogi.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst