www.gminarybno.pl

Drukuj

Powstaną nowe odcinki dróg osiedlowych

Opublikowano 2014-04-28 10:29:39. Artykuł wyświetlono: 1657 razy.

Gmina Rybno systematycznie realizuje jedno z priorytetowych zadań, jakim jest poprawa warunków drogowych. W ramach tych działań powstaną nowe drogi osiedlowe w miejscowościach Tuczki i Szczupliny.

Przedsięwzięcie polegać będzie na remoncie i przebudowie istniejących osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach. W dniu 28.04.2014 r. ogłoszony został przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca robót.

Ogłoszenie oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rybno pod adresem www.bip.gminarybno.pl
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst