www.gminarybno.pl

Drukuj

Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu

Opublikowano 2020-08-26 14:59:09. Artykuł wyświetlono: 2210 razy.

W dniu 26.08.2020 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku na potrzeby Lokalnego Centrum Aktywności Społecznej w Hartowcu”.

Stronami umowy jest Gmina Rybno jako Inwestor oraz firma „HARD-BUD” Marek Kowalkowski z Hartowca – jako Wykonawca.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Tomasz Węgrzynowski – Wójt Gminy Rybno, Zdzisława Kanicz – Skarbnik Gminy Rybno, Artur Żyłka – Kierownik Referatu UG, Marek Kowalkowski – Firma „HARD-BUD”, Joanna Słupska – Radna Gminy Rybno, Bogdan Kopański – Sołtys Sołectwa Hartowiec, Justyna Kenska – przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Hartowcu.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Rybno otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość inwestycji wynosi 1.144.800,00 zł, w tym roboty budowlane: 994.900,00 zł + dostawa i montaż wyposażenia: 149.900,00 zł.

Termin realizacji inwestycji do 31.03.2022 r.

Dzięki wsparciu zewnętrznemu Gmina Rybno zyska kolejny obiekt komunalny, który będzie służył mieszkańcom. Lokalne Centrum Aktywności umożliwi podjęcie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej poprzez wspólne zajęcia, spotkania, imprezy okolicznościowe seniorów z dziećmi i młodzieżą. Wspólne spędzanie czasu zróżnicowanych wiekowo grup społecznych pozwoli uwolnić uczestników od stereotypów i ułatwi spojrzenie na siebie nawzajem z otwartością, nauczy wrażliwości i tolerancji.
 

Powiązane artykuły:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst