www.gminarybno.pl

Drukuj

Rozpoczęto przebudowę dróg

Opublikowano 2018-03-23 09:00:03. Artykuł wyświetlono: 3701 razy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” mająca na celu
„Przebudowa drogi gminnej nr 185042N Rybno ul. Ogrodowa”
Przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 

  

Rozpoczęto przebudowę dróg gminnych w Rybnie i w Grądach.

 1. Rozpoczęto Przebudowę drogi gminnej 185042N Rybno ul. Ogrodowa. Wykonawcą robót jest firma WAPNOPOL Adam Nowakowski – Glinojeck. Inspektorem Nadzoru Jan Budzyński z Olsztynka. Długość nowej nawierzchni asfaltowej 1 670,0m.
  Koszt inwestycji 869 190,00 zł na którą składają się koszty robót budowlanych po przetargu w kwocie 843 729,00zł i koszty dokumentacji
  20 541,00zł, oraz koszty nadzoru w kwocie 4 920,00zł.
  Inwestycja objęta pomocą z PROW na lata 2014 – 2020 na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 553 065,00zł.
   
 2. Rozpoczęto Przebudowę drogi gminnej 185010N w Grądach. Wykonawcą robót jest firma PRDI S.A. – Mława. . Inspektorem Nadzoru Jan Budzyński z Olsztynka. Długość nowej nawierzchni asfaltowej 975,0m.
  Koszt inwestycji 405 633,83zł na którą składają się koszty robót budowlanych po przetargu w kwocie 382 263,83zł, koszty dokumentacji 19 680,00zł oraz koszty nadzoru w kwocie 3 690,00zł.
  Inwestycja objęta pomocą w z PROW na lata 2014 – 2020 na „Budowę lub modernizacja dróg lokalnych” w kwocie 5258 104,00zł.

ZAŁĄCZNIKI:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst