www.gminarybno.pl

Drukuj

Wyposażenie pracowni i sal dydaktycznych szkół podstawowych podlegających Gminie Rybno

Opublikowano 2022-09-20 15:01:58. Artykuł wyświetlono: 472 razy.

Projekt dotyczy zakupu wyposażenia dla pięciu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rybno tj. Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach, Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach.

Zakupione wyposażenie przyjazne również dla osób z niepełnosprawnościami pozwoli na stworzenie nowoczesnych pracowni i wdrożenie nowych metod nauczania oraz kształtowanie właściwych postaw w uczeniu się.

Wsparcie dotyczy:

  • pracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Hartowcu;
  • pracowni rozwijającej umiejętności uczenia się w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
  • pracowni informatycznych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach, Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie oraz Szkole Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach.

Pracownie wyposażone w wysokiej jakości sprzęty i oprogramowanie oraz technologie informacyjno- komunikacyjne przyczynią się do poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej i poprawy jakości nauczania w zakresie kluczowych kompetencji: porozumiewania się w języku ojczystym i wi językach obcych, kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji informatycznych, w zakresie umiejętności uczenia się oraz społecznych. Projekt wzmocni współpracę międzyszkolną i poszerzy ofertę edukacyjną szkół.

Wartość projektu wynosi 456 210,00 zł, w tym kwota dofinansowania 371 471,54 zł
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst