www.gminarybno.pl

Drukuj

Dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na zakup 100 drzewek

Opublikowano 2018-11-05 13:39:47. Artykuł wyświetlono: 412 razy.

Gmina Rybno informuje, że realizacja zadania pn. "Szanując środowisko – chronimy życie" jest dotowana na podstawie umowy nr 00122/18/03062/EE-EE/D z dnia 31.07.2018r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych kosztów zakupu 100 sztuk sadzonek drzew, tj.: ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu dotacyjnego - Organizacja konkursów, seminariów, spotkań ekologicznych.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę Rybno dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie w 2018r. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach posadziła 100 drzewek gatunek dąb szypułkowy.

Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka