www.gminarybno.pl

Drukuj

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego

Opublikowano 2018-03-02 13:01:33. Artykuł wyświetlono: 1832 razy.

Gmina Rybno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno”.

Celem głównym projektu jest ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno.

Planowane efekty po zakończeniu realizacji inwestycji to wzrost bioróżnorodności na terenach objętych ochroną przyrody, poprzez poprawę stanu siedliska oraz stworzenie warunków do wyeliminowania uciążliwego ruchu.

Całkowita wartość projektu wynosi 861 451,59 zł. Wkład funduszy europejskich wynosi 732 233,85 zł, co stanowi 85,00 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
 

Powiązane artykuły:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka