www.gminarybno.pl

Drukuj

Rozpoczął się kurs KPP

Opublikowano 2014-07-21 12:08:07. Artykuł wyświetlono: 3367 razy.

http://gminarybno.pl/upload/2014/pokl.jpg

W dniu 19.07.2014 r. rozpoczęło się szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Rybno.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowany jest w ramach projektu "Szkolenia szansą podniesienia kwalifikacji strażaków", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W szkoleniu prowadzonym przez specjalistów ratownictwa medycznego z bartoszyckiej firmy Al-Med uczestniczy dziesięciu strażaków z terenu Gminy Rybno. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy umożliwia strażakom uzyskanie tytułu RATOWNIKA, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).

Celem kursu jest przygotowanie strażaków do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zespołów ratownictwa medycznego.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka