www.gminarybno.pl

Drukuj

Spotkanie w sprawie dróg w lasach

Opublikowano 2020-02-14 16:09:18. Artykuł wyświetlono: 592 razy.

W dniu 14.02.2020 r. odbyło się na sali OSP Rybno spotkanie, którego uczestnikami byli Senator RP Bogusława Orzechowska, Z- ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP - Zbigniew Karaś, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi - Wojciech Abramczyk, Nadleśniczy Leśnictwa Lidzbark -Dariusz Szczawiński, Przedstawiciel Gminy Grodziczno - Leszek Klejna, Radni i Sołtysi z Gminy Rybno.

Spotkanie prowadził Wójt Tomasz Węgrzynowski. Przedstawił prezentację ukazującą problem dróg na terenach lasów wraz z sytuacją w terenie na podstawie zdjęć. Do tej kwestii doniósł się Dyrektor LP, który podkreślił złożoność sytuacji prawnej w tym zakresie. Problem ten dotyczy nie tylko gminy Rybno. Obecna na spotkaniu Pani Senator przedstawi problem Władzom Państwowym.

Działania Wójta wsparli obecni na spotkaniu Sołtysi. Pan Sołtys z Grąd zapytał „Jak On czy Wójt, mają tłumaczyć na zebraniach mieszkańcom, że nie ma drogi, jak z dziada, pradziada wszyscy wiedzą z tam jest droga na Kiełpiny”. Pan Dyrektor LP zadeklarował, że nikt drogi nie zamyka i nie zamknie.
Jako działanie doraźne ustalono, że gmina przedstawi Lasom Państwowym działki (drogi), które w pierwszej kolejności chce uregulować oraz wykaże działki gminne, które w zamian przekaże lasom. Strony podejmą w tym temacie rozmowy.
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka