www.gminarybno.pl

Drukuj

Gmina pozyskała 386 tysięcy na przebudowę targowiska

Opublikowano 2017-12-15 12:40:37. Artykuł wyświetlono: 8948 razy.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

13 grudnia 2017r. Gmina Rybno podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę dotyczącą realizacji operacji pod nazwą "Przebudowa targowiska w Rybnie".

Przyznane środki finansowe w wysokości 386 171,00 zł pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizacja inwestycji nie tylko wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej targowiska w Rybnie lecz również zwiększy konkurencję producentów rolnych poprzez zintegrowanie ich z łańcuchem rolno-spożywczym oraz zapewni promocję lokalnego rynku zbytu.

Uzyskane przez Gminę Rybno dofinansowanie stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

ZOBACZ TEŻ:

 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst