www.gminarybno.pl

Drukuj

Szkolenia szansą podniesienia kwalifikacji strażaków

Opublikowano 2014-05-22 11:41:58. Artykuł wyświetlono: 11507 razy.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Ogłoszenie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno ogłasza rekrutację do projektu „Szkolenia szansą podniesienia kwalifikacji strażaków” na nabór kandydatów na:
„Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”

oraz
„Kurs na Patent Stermotorzysty Żeglugi śródlądowej”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 1. Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy wypełnić Indywidualną Karta Zgłoszenia oraz wymagane zaświadczenia.
  1. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy- zał. Nr 1a i Nr 2.
  2. Kurs na Patent Stermotorzysty Żeglugi śródlądowej zał. Nr 1b,  odpowiednio 2 lub 3 oraz zał. Nr 9.
   
  Niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji są do pobrania na stronie internetowej http://www.gminarybno.pl/ jak również w biurze projektu w Urzędzie Gminy Rybno, pok. Nr 9, 13-220 Rybno, ul. Lubawska 15 oraz w Siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie, 13-200 Działdowo, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10.
    
 2. Indywidualną Kartę Zgłoszenia oraz zaświadczenia należy składać osobiście w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Rybno pok. 9 w terminie od 22.05.2014r.
  do 23.06.2014 r.
     
 3. Szczegóły rekrutacji na poszczególne kursy określa Regulamin rekrutacji, który jest dostępny na stronie internetowej http://www.gminarybno.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Rybno.

 ZAŁĄCZNIKI:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI (wraz z załącznikami)

 

Zobacz też:
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka